Liczba odwiedzin strony: 47188 Osób na stronie: 3
 

 Adwokat Marcin Zając Kraków
Marcin Zając
telefon 696 219 333

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 164 poz. 1113 - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 7 września 2010 r.) Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie: "a)  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, b)   ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;";   2)   w § 4: a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  budowy, przebudowy i remontu obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów małej architektury;", b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.", c)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: "5.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:...
Dziennik Ustaw 2010 Nr 157 poz. 1057 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2010 r.) Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  W ewidencji: 1)   łączna ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 91 ust. 3 pkt 2 ustawy, wynikająca z faktur, ujmowana jest zgodnie z datą sprzedaży wykazaną w fakturze; 2)   łączna ilość energii, o której mowa w art. 91 ust. 3 pkt 5 ustawy, ujmowana jest na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem art. 91 ust. 4 ustawy.";   2)   uchyla się § 3. §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. ______ 1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.
KRS 0000364195 - "ZBYLBRUK" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ZBYLBRUK" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
33 57-200 BOBOLICE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZĄBKOWICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000364195
KRS 0000364194 - OPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI "MEMORY" IM. KS. KLEMENSA NEUMANNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI "MEMORY" IM. KS. KLEMENSA NEUMANNA STOWARZYSZENIE 2010-09-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁUKASIŃSKIEGO 14/1 48-300 NYSA NYSA NYSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000364194
KRS 0000364193 - "BEL ENERGY COMPANY" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BEL ENERGY COMPANY" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-08-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DĘBOWA 4 09-472 SŁUPNO SŁUPNO PŁOCKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000364193
KRS 0000364192 - TRACJA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TRACJA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-09-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MOKOTOWSKA 15A/1B 00-640 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000364192
KRS 0000364190 - "MA-JA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MA-JA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-09-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
17 73-150 BYSZEWO ŁOBEZ ŁOBESKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000364190
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Kraków HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Adwokat Marcin Zając Kraków Marcin Zając
radca prawny małopolskienotariusz małopolskiekomornik małopolskieagencja / skład celny małopolskieuczelnia prawnicza małopolskieprawnik małopolskieprawnikReklama